3 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh trở lại trường từ 9.3

Học sinh trung học phổ thông ở Vĩnh Phúc trở lại trường từ 2.3. Ảnh: Sở GDĐT Vĩnh Phúc.
Học sinh trung học phổ thông ở Vĩnh Phúc trở lại trường từ 2.3. Ảnh: Sở GDĐT Vĩnh Phúc.
Học sinh trung học phổ thông ở Vĩnh Phúc trở lại trường từ 2.3. Ảnh: Sở GDĐT Vĩnh Phúc.
Lên top