3 thí sinh được nâng điểm là con của lãnh đạo huyện, thành phố Sơn La?

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La khẳng định tại buổi thông tin báo chí vào tháng 7.2018.
Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La khẳng định tại buổi thông tin báo chí vào tháng 7.2018.
Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La khẳng định tại buổi thông tin báo chí vào tháng 7.2018.
Lên top