3 thanh niên đi bộ từ Hà Nội về Thanh Hoá: Trải nghiệm để tự tin chiến thắng chính mình