3 nhà khoa học Việt Nam vào top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội) vinh dự nằm trong top 100.000  nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: TP
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội) vinh dự nằm trong top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: TP
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội) vinh dự nằm trong top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ảnh: TP
Lên top