3 giải pháp ngành giáo dục ứng phó việc học sinh nghỉ dài ngày vì COVID-19

Học sinh tự học tập tại nhà thông qua mạng. Ảnh: LX
Học sinh tự học tập tại nhà thông qua mạng. Ảnh: LX
Học sinh tự học tập tại nhà thông qua mạng. Ảnh: LX
Lên top