28 sinh viên Hoà Bình gian lận điểm thi bị trả về: Thí sinh Hà Giang xử lý sao?

Bộ Công an trả về Hòa Bình 28 thí sinh được nâng điểm. Ảnh: TL
Bộ Công an trả về Hòa Bình 28 thí sinh được nâng điểm. Ảnh: TL
Bộ Công an trả về Hòa Bình 28 thí sinh được nâng điểm. Ảnh: TL
Lên top