28 sinh viên gian lận bị trả về, còn nhiều người ngồi nhầm giảng đường

Tỉnh Hòa Bình là địa phương có số điểm cao bất thường năm 2018 nhờ gian lận thi cử.
Tỉnh Hòa Bình là địa phương có số điểm cao bất thường năm 2018 nhờ gian lận thi cử.
Tỉnh Hòa Bình là địa phương có số điểm cao bất thường năm 2018 nhờ gian lận thi cử.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top