256 giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn lại thất vọng vì không được đặc cách

Ông Lê Hữu Mạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời thắc mắc của 256 giáo viên hợp đồng. Ảnh: Đ.T
Ông Lê Hữu Mạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời thắc mắc của 256 giáo viên hợp đồng. Ảnh: Đ.T
Ông Lê Hữu Mạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn trả lời thắc mắc của 256 giáo viên hợp đồng. Ảnh: Đ.T
Lên top