23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

23 địa phương trên cả nước đã cho học sinh đến trường. Ảnh: Hải Nguyễn
23 địa phương trên cả nước đã cho học sinh đến trường. Ảnh: Hải Nguyễn
23 địa phương trên cả nước đã cho học sinh đến trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top