22 trường công bố điểm sàn: Khối ngành Sức khoẻ chỉ lấy từ 600 điểm

Đã có 22 trường công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực, trong đó, mức thấp nhất lấy từ 550 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Đã có 22 trường công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực, trong đó, mức thấp nhất lấy từ 550 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Đã có 22 trường công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực, trong đó, mức thấp nhất lấy từ 550 điểm. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Lên top