20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học để phòng lây lan virus Corona

Từ 3.2, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống lây lan bệnh dịch. Ảnh: Sơn Tùng
Từ 3.2, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống lây lan bệnh dịch. Ảnh: Sơn Tùng
Từ 3.2, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống lây lan bệnh dịch. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top