2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình vừa dừng sáp nhập hoạt động ra sao?

Những thông tin liên quan đến việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình đang được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm. Ảnh: Minh Chuyên.
Những thông tin liên quan đến việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình đang được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm. Ảnh: Minh Chuyên.
Những thông tin liên quan đến việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình đang được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm. Ảnh: Minh Chuyên.
Lên top