2 đại học Việt Nam lọt top các đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật

Hai cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lần đầu tiên được xếp hạng ở bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 1059 và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có thứ hạng 1176. Ảnh: HN
Hai cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lần đầu tiên được xếp hạng ở bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 1059 và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có thứ hạng 1176. Ảnh: HN
Hai cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lần đầu tiên được xếp hạng ở bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 1059 và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có thứ hạng 1176. Ảnh: HN
Lên top