2 cán bộ làm nhiệm vụ thi tại TPHCM mang điện thoại trong khu vực thi

Tại TPHCM, không thí sinh nào vi phạm quy chế nhưng có tới 2 cán bộ làm nhiệm vụ thi sử dụng điện thoại trong khu vực thi. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Tại TPHCM, không thí sinh nào vi phạm quy chế nhưng có tới 2 cán bộ làm nhiệm vụ thi sử dụng điện thoại trong khu vực thi. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Tại TPHCM, không thí sinh nào vi phạm quy chế nhưng có tới 2 cán bộ làm nhiệm vụ thi sử dụng điện thoại trong khu vực thi. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Lên top