18 điểm đỗ ngành Y Đa khoa và dược, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội