176 học sinh khu vực phía Bắc nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên

BTC trao giải Hoa trạng nguyên khu vực phía Bắc cho các học sinh xuất sắc.
BTC trao giải Hoa trạng nguyên khu vực phía Bắc cho các học sinh xuất sắc.
BTC trao giải Hoa trạng nguyên khu vực phía Bắc cho các học sinh xuất sắc.
Lên top