149 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021

Lên top