13 loại chứng chỉ đang được đề xuất cắt giảm cho đội ngũ nhà giáo

Cơ quan chức năng sẽ rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên.Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Cơ quan chức năng sẽ rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên.Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Cơ quan chức năng sẽ rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chức danh nghề nghiệp của giáo viên.Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top