Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ sẽ lấy ở đâu?