12 trường đại học công bố điểm sàn: Có trường lấy dưới trung bình

Các trường đại học bắt đầu công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ thi đánh giá năng lực. Ảnh minh hoạ: GD
Các trường đại học bắt đầu công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ thi đánh giá năng lực. Ảnh minh hoạ: GD
Các trường đại học bắt đầu công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ thi đánh giá năng lực. Ảnh minh hoạ: GD
Lên top