100% trường THCS công lập dự kiến xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp 6