100% thí sinh Hà Giang có điểm số tổ hợp A1 từ 27 điểm là "ảo"

Đại diện lực lượng công an tham gia tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia thông tin về kết quả xác minh đối tượng gây ra sai phạm. Ảnh: HN
Đại diện lực lượng công an tham gia tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia thông tin về kết quả xác minh đối tượng gây ra sai phạm. Ảnh: HN
Đại diện lực lượng công an tham gia tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia thông tin về kết quả xác minh đối tượng gây ra sai phạm. Ảnh: HN
Lên top