100% học viên Trường nghề Lý Tự Trọng có việc làm sau tốt nghiệp

Cắt băng khánh thành phòng máy vi tính do tập đoàn Vingroup tài trợ
Cắt băng khánh thành phòng máy vi tính do tập đoàn Vingroup tài trợ
Cắt băng khánh thành phòng máy vi tính do tập đoàn Vingroup tài trợ
Lên top