BÁO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG:

1 điểm/môn vẫn trúng tuyển lớp 10

0,8 đến 1 điểm/môn vẫn có thể trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang là vấn đề gây “sốc” dư luận. Ảnh: HẢI NGUYỄN
0,8 đến 1 điểm/môn vẫn có thể trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang là vấn đề gây “sốc” dư luận. Ảnh: HẢI NGUYỄN
0,8 đến 1 điểm/môn vẫn có thể trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang là vấn đề gây “sốc” dư luận. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top