Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Youtuber Việt Nam xuất hiện trong video "tổng kết hết năm" của Youtube

Khoảnh khắc của nhóm FAP TV trong video "tổng kết hết năm" của Youtube. Ảnh chụp màn hình
Khoảnh khắc của nhóm FAP TV trong video "tổng kết hết năm" của Youtube. Ảnh chụp màn hình