Youn Yuh Jung lọt Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021

Youn Yuh Jung lọt Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn. Ảnh: Xinhua
Youn Yuh Jung lọt Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn. Ảnh: Xinhua
Youn Yuh Jung lọt Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn. Ảnh: Xinhua
Lên top