YG ra thông báo chính thức về thời điểm tái xuất của BlackPink

Lên top