Xúc động với MV hoạt hình “Tình yêu lính công an” của nhạc sĩ An Hiếu

Nhạc sĩ An Hiếu giới thiệu MV hoạt hình "Tỉnh yêu người lính công an". Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhạc sĩ An Hiếu giới thiệu MV hoạt hình "Tỉnh yêu người lính công an". Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhạc sĩ An Hiếu giới thiệu MV hoạt hình "Tỉnh yêu người lính công an". Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top