Xúc động trước hoàn cảnh của 5 chú tiểu bị bỏ rơi đạt giải 100 triệu