Xuân Nghị xuất sắc chinh phục 40 triệu của "Ai là triệu phú"

Diễn viên Xuân Nghị trên ghế nóng của chương trình "Ai là triệu phú". Ảnh: Nam P.
Diễn viên Xuân Nghị trên ghế nóng của chương trình "Ai là triệu phú". Ảnh: Nam P.
Diễn viên Xuân Nghị trên ghế nóng của chương trình "Ai là triệu phú". Ảnh: Nam P.
Lên top