Xuân Nghị: "Mỗi lần được đề cử ở VTV Awards là một cảm xúc khác nhau"

Lên top