Xuân Lan xin lỗi 2 người đàn ông cũ tại "Ơn giời" mùa 4

Xuân Lan xin lỗi 2 người đàn ông cũ. Ảnh: L.N
Xuân Lan xin lỗi 2 người đàn ông cũ. Ảnh: L.N