Xuân Bắc trổ tài làm thơ tặng U23 Việt Nam

Xuân Bắc và các nghệ sĩ Tự Long, Thành Trung trong màu áo cổ vũ U23 Việt Nam.
Xuân Bắc và các nghệ sĩ Tự Long, Thành Trung trong màu áo cổ vũ U23 Việt Nam.
Xuân Bắc và các nghệ sĩ Tự Long, Thành Trung trong màu áo cổ vũ U23 Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top