Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuân Bắc tán tỉnh Thu Thủy, đòi bế Hiền Thục trên sóng truyền hình