Xuân Bắc lần đầu lên tiếng việc nghỉ dẫn "Ơn giời, cậu đây rồi"

Xuân Bắc đã gắn bó 4 mùa "Ơn giời, cậu đây rồi". Ảnh: BTC
Xuân Bắc đã gắn bó 4 mùa "Ơn giời, cậu đây rồi". Ảnh: BTC