Xét duyệt đặc cách nghệ sĩ Nhân dân cho NSUT Trần Hạnh và Bùi Xuân Hanh

Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh.
Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh.