Xét duyệt đặc cách nghệ sĩ Nhân dân cho NSUT Trần Hạnh và Bùi Xuân Hanh

Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh.
Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh.
Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM