Xem “Mắt biếc”: Tình yêu lỗi thời của Ngạn và sự chờ đợi của chúng ta

Hình ảnh Ngạn và Hà Lan trong phim  "Mắt biếc". Ảnh: NSX
Hình ảnh Ngạn và Hà Lan trong phim "Mắt biếc". Ảnh: NSX
Hình ảnh Ngạn và Hà Lan trong phim "Mắt biếc". Ảnh: NSX
Lên top