Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xém Cười xuất sắc đoạt ngôi quán quân Làng hài mở hội 2016