Wren Evans - Một cá tính âm nhạc khác biệt của Vpop

Wren Evans là giọng ca trẻ cá tính và tiềm năng của Vpop. Ảnh: NSCC.
Wren Evans là giọng ca trẻ cá tính và tiềm năng của Vpop. Ảnh: NSCC.
Wren Evans là giọng ca trẻ cá tính và tiềm năng của Vpop. Ảnh: NSCC.
Lên top