Vượt qua cú sốc gạ tình, Võ Hạ Trâm liên tiếp chiến thắng tại "Hãy nghe tôi hát"

Võ Hạ Trâm. Ảnh: L.V.P.H
Võ Hạ Trâm. Ảnh: L.V.P.H
Võ Hạ Trâm. Ảnh: L.V.P.H