Vượt Blackpink và xếp cao nhiều bảng xếp hạng, Butter của BTS sẽ còn có gì?

BTS vượt Blackpink khi phát hành Butter. Ảnh: Xinhua.
BTS vượt Blackpink khi phát hành Butter. Ảnh: Xinhua.
BTS vượt Blackpink khi phát hành Butter. Ảnh: Xinhua.
Lên top