Vượt Blackpink, TWICE, nhóm nhạc aespa làm nên lịch sử với thành tích mới

Vượt BlackpinK, nhóm nhạc aespa là nên thành tích khủng. Ảnh: Xinhua.
Vượt BlackpinK, nhóm nhạc aespa là nên thành tích khủng. Ảnh: Xinhua.
Vượt BlackpinK, nhóm nhạc aespa là nên thành tích khủng. Ảnh: Xinhua.
Lên top