Vướng tin đồn tình ái, phim mới của Hoàng Cảnh Du lùi lịch phát sóng?

2 diễn viên chính của "Hạnh phúc trong tầm tay" - Hoàng Cảnh Du và Địch Lê Nhiệt Ba vướng "phim giả tình thật". Ảnh: Mnet.
2 diễn viên chính của "Hạnh phúc trong tầm tay" - Hoàng Cảnh Du và Địch Lê Nhiệt Ba vướng "phim giả tình thật". Ảnh: Mnet.
2 diễn viên chính của "Hạnh phúc trong tầm tay" - Hoàng Cảnh Du và Địch Lê Nhiệt Ba vướng "phim giả tình thật". Ảnh: Mnet.
Lên top