Vương Nhất Bác vượt Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thua cả Dương Tử

Vương Nhất Bác vượt Tiêu Chiến trong bảng xếp hạng mới. Ảnh: Xinhua.
Vương Nhất Bác vượt Tiêu Chiến trong bảng xếp hạng mới. Ảnh: Xinhua.
Vương Nhất Bác vượt Tiêu Chiến trong bảng xếp hạng mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top