Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du: Nổi tiếng đi kèm thị phi, ồn ào

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du là 3 diễn viên đang hot của Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du là 3 diễn viên đang hot của Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du là 3 diễn viên đang hot của Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Lên top