Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Tiêu Chiến và những rắc rối từ fan cuồng

Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gặp nhiều rắc rối với fan cuồng. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gặp nhiều rắc rối với fan cuồng. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gặp nhiều rắc rối với fan cuồng. Ảnh: Xinhua.
Lên top