Vương Ngữ Yên "Thiên Long Bát Bộ 2021" có đủ sức vượt qua Lưu Diệc Phi

Vương Ngữ Yên do Văn Vịnh San thủ vai bị đặt lên bàn cân so sánh với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina.
Vương Ngữ Yên do Văn Vịnh San thủ vai bị đặt lên bàn cân so sánh với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina.
Vương Ngữ Yên do Văn Vịnh San thủ vai bị đặt lên bàn cân so sánh với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina.
Lên top