Vừa "đá xéo" Kỳ Duyên đi muộn, đến lượt Huyền My bị tố gây trễ chuyến bay