Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ họa sĩ bị mẫu nude tố hiếp dâm: Sẽ đối chất trực tiếp?