Vũ Cát Tường xuất hiện vui vẻ giữa “tâm bão” nói xấu đồng nghiệp